Οι περσίδες της ALEXA θα είναι σε ετήσια άδεια από τις 05/08/2024 έως και τις 16/08/2024. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι για παραγγελίες που θα ληφθούν δύο εβδομάδες πριν την άδεια και κατά τη διάρκεια της άδειας, ο χρόνος παραγωγής θα ξεκινήσει στις 19/08/2024.

Στόρια


Izo-wood

Ημέρα και Νύχτα

Πλισέ

Ρωμαϊκά

Ρόλλερ

Αφροδίτη

Ενετικά

Κάθετα

Σίτες Slim

Redi plise