Υπολογισμός μέτρων


Φαντασία - Λήψη μέτρων

Fantasia με Π-οδηγό

/

Οι διαστάσεις παίρνονται σε χιλιοστά από το τέλος του ενός υαλοπίνακα μέχρι το τέλος του άλλου υαλοπίνακα (δες εικόνα) τόσο σε πλάτος όσο και σε ύψος. Αυτά είναι τα τελικά μεγέθη που πρέπει να καθορίσετε στο δικό σας αίτημα για στόρια.

/

Fantasia με Επίπεδο Οδηγό

/

Στόρια με Επίπεδο Οδηγό

Για ύψος, το μέγεθος της περσίδας με επίπεδο οδηγό λαμβάνεται από το άκρο του υαλοπίνακα (φωτεινή πλευρά) έως το κάτω μέρος του κάτω υαλοπίνακα

/

(συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Οι διαστάσεις για το πλάτος λαμβάνονται όπως φαίνετε στην παρακάτω εικόνα

/