Τοποθέτηση


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - VENUS

Απαιτούμενα εξαρτήματα για την εγκατάσταση του Venus

  1. Καπάκια προφίλ
  2. Στηρίγματα καλωδίου
  3. Βίδες
  4. Καμπανάκι καλωδίου

Εγκατάσταση του Venus ανάμεσα στον υαλοπίνακα (εντός)

Βήμα 1 - Τοποθετήστε το στόρι στο παράθυρο και βιδώστε τις βίδες των καπακιών στις πλευρές στις παρεχόμενες τρύπες.
 

 

Βήμα 2 - (Εάν έχετε επιλέξει το καλώδιο κλειδώματος ως πρόσθετο ). Μετρήστε και σημειώστε 19 χιλιοστά. και στις δύο πλευρές του κατώτερου υαλοπίνακα.

 

Βήμα 3 - Ανοίξτε τρύπες στις καθορισμένες θέσεις σας. Τοποθετήστε τα πλαστικά στηρίγματα (2) βιδώνοντάς τα μέσα στις οπές.

 

Βήμα 4 - Τεντώστε το κορδόνι και τοποθετήστε το στο καμπανάκι (4). Σφίξτε την βίδα στο καμπανάκι και ασφαλίστε το στο στήριγμα.

 

Βήμα 5 - Ασφαλίστε τα καπάκια στο προφίλ (1).

 

Βήμα 6 - Για να σηκώσετε και να κατεβάσετε την περσίδα, τραβήξτε το καλώδιο προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.

 

Βήμα 7 - Για να ρυθμίσετε την κλίση της λεπίδας, περιστρέψτε το ραβδί προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.