Τοποθέτηση


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΝΕΤΙΚΑ ΣΤΟΡΙΑ

Τοποθέτηση σε Ενετικά στόρια

Απαιτούμενα εξαρτήματα για το ρόλλερ Fantasy με κουτί Lux και Mini

  1. Στηρίγματα
  2. Καπάκια για στηρίγματα
  3. -
  4. Αλυσίδα ρόλλερ (Για τοποθέτηση σε υαλοπίνακες)
  5. Στηρίγματα ρόλλερ (Για τοποθέτηση σε υαλοπίνακες)
  6. Στηρίγματα ρόλλερ (Για τοποθέτηση στο κούφωμα)
  7. Αλυσίδα ρόλλερ (Για τοποθέτηση στο κούφωμα)
  8. Βίδες

Βήμα 1 - Τοποθετήστε τα στηρίγματα (1)
Για την τοποθέτηση σε υαλοπίνακες (εντός)
 

 

Για τοποθέτηση σε κούφωμα

 

Βήμα 2 - Βάλτε τα ρόλλερ στα στηρίγματα που τοποθετήσατε πριν.

 

Βήμα 3 - Τοποθετήστε τα διακοσμητικά καπάκια

 

(Αν έχετε επιλέξει την αλυσίδα ρόλλερ ως πρόσθετο)
Βήμα 4 - Βιδώστε τα ειδικά στηρίγματα (5 ή 6) και συνδέστε την αλυσίδα
Για τοποθέτηση σε κούφωμα

 

Για τοποθέτηση σε υαλοπίνακες

 

(Αν έχετε επιλέξει στόπερ ως πρόσθετο)