Τοποθέτηση


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΡΟΛΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Τοποθέτηση στόρια 'Φαντασία':

Απαιτούμενα εξαρτήματα για το ρολό Fantasy με κουτί Lux και Mini

  1. Διακοσμητικά καπάκια
  2. Πλευρικές λωρίδες
  3. Βίδες

Βήμα 1 - Τοποθετήστε το στόρι στο παράθυρο και βιδώστε τις βίδες στα καπάκια από της δυο πλευρές στις παρεχόμενες τρύπες.
 

 

Βήμα 2 - Ξεκολλήστε την ταινία στις πλευρικές λωρίδες.

 

Βήμα 3 - Συνδέστε τις πλευρικές λωρίδες στο παράθυρο

 

Βήμα 4 - Τοποθετήστε τα διακοσμητικά καπάκια.

 

Βήμα 5 - Για να ρυθμίσετε τα στόρια χρησιμοποιείστε το χειριστήριο.