Οι περσίδες της ALEXA θα είναι σε ετήσια άδεια από τις 05/08/2024 έως και τις 16/08/2024. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι για παραγγελίες που θα ληφθούν δύο εβδομάδες πριν την άδεια και κατά τη διάρκεια της άδειας, ο χρόνος παραγωγής θα ξεκινήσει στις 19/08/2024.

Υπολογισμός μέτρων


Ρωμαϊκά - Λήψη μέτρων

Κατά την τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή

 

Κατά την τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή, μετράται από την επιθυμητή στάθμη και θέση για τις περσίδες, τόσο σε ύψος και πλάτος.

Σημείωση: Συνιστάται να προσθέσετε τουλάχιστον 5 εκ. από τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του παραθύρου, για να καλύψετε το κάσωμα.

/

Στόρια σε τοποθέτηση επάνω στο κούφωμα (μπροστά από το γυαλί)

 

Εδώ μετράτε σε χιλ. από την μια άκρη ως την άλλη, τόσο σε πλάτος όσο και σε ύψος. Αυτά είναι τα τελικά μέτρα που πρέπει να ορίσετε στο αίτημα παραγγελίας σας

/