Οι περσίδες της ALEXA θα είναι σε ετήσια άδεια από τις 05/08/2024 έως και τις 16/08/2024. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι για παραγγελίες που θα ληφθούν δύο εβδομάδες πριν την άδεια και κατά τη διάρκεια της άδειας, ο χρόνος παραγωγής θα ξεκινήσει στις 19/08/2024.

Υπολογισμός μέτρων


Πλισέ - Λήψη μέτρων

Σε τοποθέτηση εντός της κάσας

 

Λαμβάνετε τα μεγέθη του γυαλιού σε χιλ. τόσο σε πλάτος όσο και σε ύψος. Από το πλάτος, αφαιρούνται 4 χιλιοστά. Αυτό είναι το πλάτους που πρέπει να ορίσετε στο αίτημα παραγγελίας σας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν καμπύλες στο ίδιο το παράθυρο. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να μετρήσετε το παράθυρο και στα δύο άκρα (πάνω και κάτω) και στη μέση. Αν υπάρχει διαφορά στα τρία πλάτη, λαμβάνεται το μικρότερο μέγεθος. Στο ύψος, το γυαλί μετράται και στις δύο άκρες (αριστερά και δεξιά) και λαμβάνεται το μεγαλύτερο μέγεθος (εάν υπάρχει). Αυτό είναι το ύψος που πρέπει να ορίσετε στο αίτημα παραγγελίας σας

/

Στόρια σε τοποθέτηση επάνω στο κούφωμα (μπροστά από το γυαλί)

 

Εδώ μετράτε σε χιλ. από την μια άκρη ως την άλλη, τόσο σε πλάτος όσο και σε ύψος. Αυτά είναι τα τελικά μέτρα που πρέπει να ορίσετε στο αίτημα παραγγελίας σας

/