Υπολογισμός μέτρων


ISO-WOOD - Λήψη μέτρων

Κατά την τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή

 

Κατά την τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή, μετράται από την επιθυμητή στάθμη και θέση για τις περσίδες, τόσο σε ύψος και πλάτος.

Σημείωση: Συνιστάται να προσθέσετε τουλάχιστον 5 εκ. από τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του παραθύρου, για να καλύψετε το κάσωμα

/

Σε τοποθέτηση στο κούφωμα (μπροστά από το γυαλί)

 

Εδώ οι διαστάσεις λαμβάνονται σε χιλιοστά από την μια άκρη του υαλοπίνακα μέχρι την άλλη άκρη, τόσο σε πλάτος όσο και σε ύψος. Αυτές είναι οι διαστάσεις των τελικών μεγεθών που πρέπει να καθορίσετε στην αίτηση σας.

/