ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ IMPRESSION

Ημέρα και Νύχτα με Π-οδηγό

/

Οι διαστάσεις παίρνονται σε χιλιοστά από το τέλος του ενός υαλοπίνακα μέχρι το τέλος του άλλου υαλοπίνακα (δες εικόνα) τόσο σε πλάτος όσο και σε ύψος. Αυτά είναι τα τελικά μεγέθη που πρέπει να καθορίσετε στο δικό σας αίτημα για στόρια.

/

 

Ημέρα και Νύχτα με Επίπεδο Οδηγό

/

Στόρια με Επίπεδο Οδηγό

(συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

 

/

Οι διαστάσεις για το πλάτος λαμβάνονται όπως φαίνετε στην παρακάτω εικόνα

/