ΗΜΕΡΑ / ΝΥΧΤΑ JUMBO - ΛΗΨΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σε τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή

 

Στην εγκατάσταση σε τοίχο ή οροφή, μετράται από το επιθυμητό επίπεδο και θέση της περσίδας, τόσο σε ύψος όσο και σε πλάτος.

Σημείωση: Συνιστάται να προσθέσετε τουλάχιστον 5 εκ. από τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του παραθύρου για να αποφύγετε την ανεπιθύμητη είσοδο φωτός στο δωμάτιο

/