ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑΣ

Τοποθέτηση κουνουπιέρας Slim σε δυο εύκολα βήματα

Βήμα 1 - Τοποθετήστε την κουνουπιέρα στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου.
 

 

Βήμα 2 - Γυρίστε τους βραχίονες της κουνουπιέρας για την στερεώσετε στο παράθυρο.