Τοποθέτηση


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΡΙΑ "READY" ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

1. Κόψτε το στόρι στην επιθυμητή διάσταση

2. Ξεκολλήστε το αυτοκόλλητο
 

 

3. Συνδέστε τους σφιγκτήρες