Τοποθέτηση


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΘΕΤΑ

Τρόποι εγκατάστασης:

Απαιτούμενα εργαλεία για κάθετη εγκατάσταση:

  • Μολύβι
  • Μέτρο
  • Κατσαβίδι
  • Τρυπάνι

Απαιτούμενα εξαρτήματα για κάθετες περσίδες:

  1. Στηρίγματα τοίχου - Περιλαμβάνετε στα εξαρτήματα για την τοποθέτηση σε τοίχο
  2. Καλώδιο βαριδίου - Περιλαμβάνεται στα εξαρτήματα
  3. X
  4. Βίδες και πείροι - Περιλαμβάνονται στο σετ
  5. Βαρίδια για το ύφασμα 89mm ή 127mm - Περιλαμβάνονται στο σετ
  6. Στήριγμα οροφής - Συμπεριλαμβάνεται στο σετ στην τοποθέτηση οροφής

Τοποθέτηση σε τοίχο (Σχήμα Α)

Βήμα 1 - Τρυπήστε μια τρύπα στον τοίχο και τοποθετήστε το. Συνδέστε με τα στηρίγματα τοίχου (1).
 

 

Βήμα 2 - Συνδέστε την επάνω ράγα στο στήριγμα τοίχου (1). Βιδώστε τις βίδες στο μπροστινό μέρος της πλάκας.

 

Βήμα 3 - Τοποθετήστε τα διακοσμητικά γείσα (προαιρετικό εξάρτημα).

Τοποθέτηση σε οροφή (Σχήμα Γ)

Βήμα 1 - Ανοίξτε μια τρύπα στον πείρο και τοποθετήστε τον στη θέση του. Συνδέστε την πλάκα οροφής στο βιδωτό πείρο.

Βήμα 2 Τοποθετήστε τις επάνω ράγες στα στηρίγματα οροφής.

Βήμα 3 - Τοποθετήστε τα διακοσμητικά γείσα (προαιρετικό εξάρτημα).

Σύνδεση των λωρίδων

Σύνδεση του καλωδίου βάρους