Τοποθέτηση


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΛΙΣΕ

Τοποθέτηση στόρια πλισέ τύπου στάνταρ 1 και Ημέρα / Νύχτα:

Απαιτούμενα εξαρτήματα για στόρια πλισέ τύπου στάνταρ 1 και Ημέρα / Νύχτα

 1. Στηρίγματα
 2. Καπάκια στερέωσης
 3. Βίδες
 4. X
 5. Χειριστήριο
 6. Πλάκες ανάρτησης
 7. X
 8. X
 9. Πλάκες στερέωσης σε σχήμα L μπροστά από γυαλί με καπάκια
 10. Βίδες

Τοποθέτηση ανάμεσα σε υαλοπίνακες

Βήμα 1 - Συνδέστε τους βραχίονες συγκράτησης (1) στον κάτω υαλοπίνακα με βίδες (3).
 

 

Βήμα 2 - Συνδέστε τις πλάκες ανάρτησης (6) στον άνω υαλοπίνακα στα 35mm. από το τέλος.

 

Βήμα 3 - Κάντε κλικ στο επάνω προφίλ της περσίδας στα στηρίγματα (6).

 

Βήμα 4 - Συνδέστε τη χειρολαβή (5) στην περσίδα.

 

Βήμα 5 - Συνδέστε τα καπάκια (2) στην πλάκα συγκράτησης (1) σφίγγοντας το σπείρωμα.

Εγκατάσταση μπροστά από το γυαλί

Βήμα 1 - Τοποθετήστε τις μεταλλικές πλάκες (9) στο επάνω και το κάτω μέρος του υαλοπίνακα με βίδες (3).
 

 

Βήμα 2 - Τοποθετήστε τις πλάκες στερέωσης (1) στις κάτω μεταλλικές πλάκες (9) με βίδες (10).

 

Βήμα 3 - Τοποθετήστε τα διακοσμητικά καλύμματα στις μεταλλικές πλάκες (9).

 

Βήμα 4 - Συνδέστε τους βραχίονες (6) με τις επάνω μεταλλικές λωρίδες (9) με βίδες (10).

 

Βήμα 5 - Κάντε κλικ στο επάνω προφίλ της περσίδας στα στηρίγματα (6).

Βήμα 6 - Συνδέστε τα καπάκια (2) στις πλάκες στήριξης (1) σφίγγοντας το σπείρωμα.

Βήμα 7 - Χρησιμοποιήστε τη λαβή (5) για να διαχείρισης της περσίδας και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Τοποθέτηση πλισέ τύπου στάνταρ 2

Απαιτούμενα εξαρτήματα για το πρότυπο στάνταρ 2

 1. Πλάκες στερέωσης
 2. Καπάκια στερέωσης
 3. Βίδες
 4. X
 5. Λαβή ελέγχου
 6. Πλάκες στερέωσης σε σχήμα L μπροστά από το γυαλί με καπάκια
 7. Βίδες

Τοποθέτηση του πλισέ στάνταρ 2 μεταξύ του υαλοπινακα

Βήμα 1 - Στερεώστε τους βραχίονες συγκράτησης (1) τόσο στην κάτω βάση του γυαλιού όσο και στην κορυφή με βίδες (3).
 

 

Βήμα 2 - Συνδέστε τις χειρολαβές (5) στο στόρι.

 

Βήμα 3 - Συνδέστε τα καπάκια (2) στις πλάκες στήριξης (1) τραβώντας το στόρι.
 

 

Βήμα 4 - Χρησιμοποιήστε τα καμπανάκια χειριστηρίου (5) για να ελέγξετε την κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις.

 

Τοποθέτηση πλισέ μπροστά από το γυαλί

Βήμα 1 - Τοποθετήστε τις μεταλλικές πλάκες σχήματος L (6) στην επάνω και κάτω βάση (3).
 

 

Βήμα 2 - Συνδέστε τους βραχίονες συγκράτησης (1) στις κάτω και πάνω ράβδους L (9) με βίδες (7).

 

Βήμα 3 - Τοποθετήστε τα διακοσμητικά καπάκια (6) στη μεταλλική πλάκα (9).
 

 

Βήμα 4 - Συνδέστε τα καπάκια (2) στις πλάκες στήριξης (1) τραβώντας το στόρι.

 

Βήμα 5 - Χρησιμοποιήστε τα καμπανάκια χειριστηρίου (5) για να ελέγξετε την κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις.