Τοποθέτηση


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΡΟΛΛΕΡ

Εγκατάσταση του ρόλλερ PM18

Απαιτούμενα εξαρτήματα για το ρόλλερ PM18

  1. Πλευρικά καπάκια
  2. Στηρίγματα και καμπανάκι χειριστηρίου για το καλώδιο ασφάλισης
  3. Καλώδιο ασφάλισης
  4. Σταματήστε
  5. Βίδες

Βήμα 1 - (Μόνο για ρόλλερ με καλώδιο ασφάλισης). Περάστε το καλώδιο ασφάλισης (3) στη μέση οπή του καπακιού (1), και στη συνέχεια κάντε έναν κόμπο στη μία πλευρά που πρόκειται να στερεωθεί.
 

 

Βήμα 2 - Εάν κάνετε τοποθέτηση σε τοίχο ή στην οροφή, στερεώστε τα καπάκια (1) με βίδες (5) και πείρους. Εάν κάνετε τοποθέτηση σε κούφωμα, ασφαλίστε τα καπάκια (1) με βίδες (5).

Τοποθέτηση σε τοίχο

Τοποθέτηση σε οροφή

Τοποθέτηση σε κούφωμα

 

Βήμα 3 - Κάντε κλικ στο ρόλλερ τα ήδη τοποθετημένα καπάκια (1).
 

 

Βήμα 4 - (μόνο για ρόλλερ με καλώδιο ασφάλισης). Περάστε το καλώδιο (3) μέσα από τις κυκλικές οπές του κάτω προφίλ.
 

 

Βήμα 5 - (μόνο για ρόλλερ με καλώδιο ασφάλισης). Χαλαρώστε το ρόλλερ και τοποθετήστε τους βραχίονες (2) και στα δύο άκρα κάτω από το κάτω προφίλ.
 

 

Βήμα 6 - (μόνο για ρόλλερ με καλώδιο ασφάλισης). Περάστε το καλώδιο (3) στις ράβδους στερεώματος και σφίξτε τα καμπανάκια. (2).
 

 

Βήμα 7 - (μόνο για ρόλλερ με καλώδιο ασφάλισης). Κόψτε το υπόλοιπο από το καλώδιο ασφάλισης.
 

 

Βήμα 8 - Τοποθετήστε τα στόπερ (4) ανάμεσα στις μπίλιες του καλωδίου ελέγχου. Χρησιμεύουν ως περιοριστής για την κίνηση του ρόλλερ.
 

 

Εγκατάσταση ρόλλερ PM25

Απαιτούμενα εξαρτήματα για το ρόλλερ PM25

  1. Πλευρικά καπάκια
  2. Βίδες

Βήμα 1 - Εάν κάνετε τοποθέτηση του ρόλλερ σε έναν τοίχο ή στην οροφή, τοποθετήστε τα καπάκια (1) με βίδες (2) και πείρους. Εάν κάνετε τοποθέτηση σε κούφωμα, στερεώστε τα καπάκια με βίδες (1) (2).

Τοποθέτηση σε τοίχο

Τοποθέτηση σε οροφή

Τοποθέτηση σε κούφωμα

 

Βήμα 2 - Κάντε κλικ στο ρόλλερ τα ήδη τοποθετημένα καπάκια (1).
 

 

Εγκατάσταση του ρόλλερ PM30

Απαιτούμενα εξαρτήματα για το ρόλλερ PM30

  1. Βίδες
  2. Μεταλλικά πλαϊνά καπάκια

Βήμα 1 - Αν κάνετε τοποθέτηση του ρόλλερ σε τοίχο ή σε οροφή, στερεώστε τα μεταλλικά πλαϊνά καπάκια (2) με βίδες (1) και πείρους. Εάν κάνετε τοποθέτηση σε κούφωμα, στερεώστε τα καπάκια με βίδες (2) (1).

Τοποθέτηση σε τοίχο

Τοποθέτηση σε οροφή

Τοποθέτηση σε κούφωμα

 

Βήμα 2 - Τοποθετήστε το ρόλλερ στις ήδη τοποθετημένες μεταλλικές καλύπτρες (2) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.