Τοποθέτηση


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΡΙΑ ΝΥΧΤΑ / ΜΕΡΑ IMPRESSIA

Τοποθέτηση στόρια ΝΥΧΤΑ / ΜΕΡΑ με κουτί Lux και Mini:

Απαιτούμενα εξαρτήματα για στόρια ΝΥΧΤΑ / ΜΕΡΑ με κουτί Lux και Mini

  1. Διακοσμητικά καπάκια
  2. Πλευρικές λωρίδες
  3. Κάτω βαρίδιο για το ύφασμα
  4. Στόπερ καλωδίου
  5. Βίδες

Βήμα 1 - Τοποθετήστε το στόρι στο παράθυρο και βιδώστε τις βίδες (5) των καπακιών στις πλευρές στις παρεχόμενες τρύπες.
 

 

Βήμα 2 - Τοποθετήστε το κάτω βαρίδιο (3) στο ύφασμα.

 

Βήμα 3 - Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία στης πλευρικές λωρίδες (2).

 

Βήμα 4 - Κολλήστε τις πλευρικές λωρίδες (2) πάνω στο γυαλί παραθύρου.

 

Βήμα 5 - Τοποθετήστε τα διακοσμητικά καπάκια (1).

Βήμα 6 - Τοποθετήστε τα στόπερ (4) ανάμεσα στις μπίλιες του καλωδίου ελέγχου. Χρησιμεύουν ως περιοριστής για την κίνηση της περσίδας.
 

Βήμα 7 - Για να χειριστείτε το στόρι, τραβήξτε το καλώδιο.